هانزو (半蔵، هانزو)، یا با نام شناخته شده ی هانزوی سمندر (山椒魚の半蔵، سانشوئو نو هانزو)، یک شینوبی افسانه ای، و رهبر آموگاكورهدرطی دوران زندگی اش بود.

سرگذشت ؛درطی دوران کودکی هانزو، یک سمندر سیاه در دهکده اش درگذشت. پس از مرگ سمندر، کیسه زهر سمندر را به امید ایجاد یک نینجای زهر آلود که خود به زهرها ایمن باشد به هانزو دادند. به خاطر همین او به پوشیدن نقاب به طور مداوم، برای محافظت از دیگران از نفس زهر آلود خود ادامه می داد.درطی جنگ جهانی دوم شینوبی، هانزو با نیروهای كونوها، با جیرایا، تسوناده، و اوروچیمارو جنگید و آن ها را شکست داد. به خاطر شجاعت آن ها به عنوان پاداش به آن ها عنوان سنین کونوها را داد.سال ها بعد درطی جنگ جهانی سوم شینوبی، هنگامی که یک گروه از نینجاها شروع به تلاش برای پایان دادن جنگ و به دست آوردن صلح از طریق وسایل غیر مومن در درون کشورش کردند، هانزو آن ها را به عنوان تهدیدی برای قدرت خود مشاهده کرد و به دنبال راهی برای خلاص شدن از آن ها یافت. او با دانزو متحد شد و برای نابود کردن این گروه که رهبر آن ها یاهیکو بود، کونان را گروگان گرفت که در این جنگ برای نجات کونان، یاهیکو خودکشی کرد. بعد از مدتی ناگاتو، با نام مستعار پین، بعدها به یک جنگ داخلی در درون آمگاکوره دست زد. با توجه به داستان، او به تنهایی هانزو و خانواده اش را کشت و پس از آن هر کسی که حتی از راه دور با هانزو همراه و یا مرتبط بوده را می کشت.

ظاهر :هانزو یک مرد غیر عضلانی قد متوسط، با موی بلند بور و یک شکاف برجسته بر گونه راست او بود. در مانگا، او تا به حال چشم های غیرمعمولی داشته بود که صلبیه سیاه و تخم چشم های سفید داشت، شبیه به كاكوزو. در آنیمه، چشمش را با رنگ طبیعی قهوه ای به تصویر کشیده اند. نقاب او معمولا برای بیرون نیامدن نفس زهر آلود اوست.

توانایی‌ها 

نینجوتسو 

کوساریگاماجوتسو :هانزو در تایجوتسو از یک کوساریگاما استفاده می کرد که به یک وزنه متصل بود به نوعی که ابتدا با وزنه دشمن را گیر انداخته و سپس با کوساریگاما بر سر او می زد، البته با این اسلحه فنون دیگری هم داشت.

تکنیک احضار :موجود احضاری هانزو یک سمندر ایبوسه، بود که زهری تولید و پخش می کرد. زهر این سمندر هر پنج دقیقه ساخته می شد.